Suya Yön Veriyoruz
E-Katalog | İletişim

YER SÜZGEÇLERİ

Yer süzgeçleri, pis su drenaj hattına bağlanacak ise, koku sifonu olan tiplerimizden seçilmeli veya hattın pis su hattına bağlandığı noktada ek bir sifon montajı ile yer süzgeçlerinden pis kokuların çıkması engellenmelidir.

Uygulama yerinde, ağır yük trafiği bulunması halinde (köprü ve viyadükler, hangarlar, fabrikalar, forklift sahaları) bu amaca uygun olarak ağır yük taşıyan yer süzgeci tiplerimiz seçilmelidir.

Parapet Tipi Süzgeç Sifonlu yer süzgeçleri Otopark süzgeci

 kolay kanal, süzgeç sistemler, yakıt ayırıcılar, yağ ayırıcılar, su yalıtımı